غدیریان

اولین شراره های آتش کین دشمن در کناره غدیر تولد یافت.

غدیریان

اولین شراره های آتش کین دشمن در کناره غدیر تولد یافت.

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
غدیریان

آن زمان که علی (ع) بر ساقه بازوان پیامبر شکفت، دانه های خشم در خاک دل دشمن، سرباز کرد.
پیامبر، شاید سخن تازه ای نگفت، سرّ مکنونی را فاش نکرد و راز سر به مهری را نگشود.
آنچه را که به رمز و کنایه در اینجا و آنجا فرموده بود با جامهای شفاف صراحت به گوش تک تک مردمان ریخت، همه مردمان.
و این برای دشمن سنگین بود و شکننده.
ممکن بود«انت منّی بمنرلة هرون من موسی الا انّه لانبی بعدی» را که همه کس نشنیده بود، به تعبیری دیگرگونه قلب کرد.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حدیث حسن» ثبت شده است

۰۲
بهمن

حدیث حسن

حدیث حسن تو چون گفته ام حسن باشد

وگرنه شاعر تو کی خسی چو من باشد؟

 

غریبی تو عجیب است یا حسن که تویی

کسی که در وطن خویش بی وطن باشد

 

کسی نبود که "مرد" جدال با تو شود

عجیب نیست اگر قاتل تو "زن" باشد

 

هزار حرمله تشییع کرده است تو را

مدینه نقطه ی پیوند تیر و تن باشد

 

تو را به گونه ی دیگر می آورم به قلم

اگر نوشتن تاریخ دست من باشد

مهدی رحیمی 

  • مریم سادات خطیبی